බ්‍රාවෝ සොලූෂන්ස්

Real Products Made to Last And Made-in-Sri Lanka Becasue we Can.

It takes years of experience, hard work, commitment and above all a passion for the work. We are a team of Qualified Professionals with diverse Engineering skills dedicated to the task. That is why you can place your trust on us..

අපගේ ගමන්මග

වසර 2000දී පරිඝනක මෘදුකාංග සහ වෙබ් අඩවි නිර්මාණයෙන් අපගේ ගමන ඇරඹුවෙමු. මේ වනවිට අප ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානතම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ නිෂ්පාදනායතනයක් බවට පත්වී සිටිමු. අපගේ ඇතැම් නිෂ්පාදන සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍ර නිමි අතර, තවත් නිපැයුම් සඳහා අන්තර්ජාතික තත්ත්ව සහතික හිමිවී ඇත.

වසර ගණනාවක විවිධ ක්ෂේස්ත්‍රයන්ගේ නිපුණතා සහිත නිර්මාණ ඉංජිනේරු කණ්ඩායමක් අප සතු වෙයි. මීට සමගාමීව තාක්ෂණික සහාය සහ ගුණාත්මක බව පවත්වා ගැනීම සඳහා ස්වීඩනයේ කොම්නෙට් ලැබ්ස් සමග සම්බන්ධ වී සිටිමු. අපගේ ඒකාකාරී නොවන නිෂ්පාදන වලින් මෙය පැහැදීලි වනු ඇත.

අපගේම ඔන්ලයින් ජාලය හරහා ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් ඇනවුම් කිරීමේ හැකියාව ඇත. තෝරාගත් නිෂ්පාදන කිහිපයක් ප්‍රධානතම වෙළඳ ජාල හරහා අලවි වෙයි. මිල තරඟයෙන් ඉවත්ව සිටින අප, ගුණාත්මක බවේ තරඟයෙන් ඉදිරියෙන්ම සිටිමු. 

අපගේ නිපැයුම් පෙළ

ඔබගේ ජීවන රටාව වඩාත් පහසු කරන්නට

විදුලිබිල අඩුකරන කිලර්වොට් උපකරණ

Reduce your Electricity bill by saving Power on Fridge, Freezer and Air-Conditioner

ක්ලීන්පවර් අකුණු ආරක්ෂණ උපකරණ

අකුණු අනතුරු වලින් විදුලි උපකරණ ආරක්ෂා කිරීමට

ඩිජිගාඩ් - ඩිජිටල් පවර්ගාඩ් උපකරණ

Protect your valuable Electrical Appliances from AC Supply line Voltage issues and sudden Power cuts.

විවිධ ටයිමර් වර්ග

විදුලි උපකරණ අවශ්‍ය වෙලාවට පමණක් පණගන්වමින් විදුලි නාස්තිය අවම කිරීමට

හදිසි ආලෝකකරණය සහ නිවසේ ආරක්ෂාව සඳහා උපකරණ

Bring in the Light whenever it is needed. Li-Ion based Emergency lights up-to 12hrs.

වෛද්‍ය ක්ෂේස්ත්‍රය සඳහා නිෂ්පාදන

වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් සහ රසායනාගාර තාක්ෂණවේදීන් සඳහා නිෂ්පාදන

පවර්ටෑන්ක් බල රඳවන උපකරණ

විදුලි කැපුවත් , කෙටුවත් නොකඩවා අන්තර්ජාලයේ රැදී සිටීමට

එනර්ජිවිව් - විදුලි මීටර

ඔබගේ විදුලි උපකරණ වල විදුලි පරිභෝජනය මැනගැනීමට

බ්‍රාවෝ තර්මොගාඩ්

එන්ජිමේ අසාමාන්‍ය හැසිරීම කලින්ම දැනගෙන නිසි ආරක්ෂාකාරී පියවර ගන්න

%
ධනාත්මක සමාලෝචනයන්
+
දේශීය නිපැයුම්
+
වසරක අත්දැකීම්
%
යලි පැමිණෙන ගැනුම්කරුවන්

අද කාර්ය බහුල ජීවන රටාවන් සමග, ඔන්ලයින් මිලදී ගැනීම හා ලැබුණු පසු මුදල් ගෙචීම වඩාත් ජනප්‍රිය වෙමින් තිබේ. අපි ඔබව ආරක්ෂිත ඔන්ලයින් ඇණවුම් කිරීම සහ COD වලින් ආවරණය කර ඇත්තෙමු.

ඔබගේ බැංකු කාඩ් පත් වලින් ගෙවීම සිදුකර අපගේ ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් ඇනවුම් කිරීමේ හැකියාවද සලසා දී ඇත්තෙමු.

ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවීමට අවශ්‍යනම්, ඒ සඳහා පහත ලින්ක් එක මගින්, ඔබගේ ලිපිනය ඇතුළු විස්තර පුරවා ඔබගේ ඇනවුම අපවෙත එවන්න.

තෝරාගත් නිෂ්පාදන ප්‍රධාන වෙළඳ ජාල හරහා අලවි කරනු ලැබේ. ඔබට ඔවුන්ගේ වෙළඳසැල් තුළට ගොස් මුදල් / කාඩ් භාවිතා කර මිලදී ගත හැකිය.

අපගේ භාණ්ඩ ඇසුරුම් සඳහා පොලිතින් සහ නොදිරන ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරනුයේ අත්‍යවශ්‍ය අවස්ථාවලදී පමණකි. කුරියර් සේවා සඳහා අභ්‍යන්තර ඇසුරුම් සඳහා අප භාවිතා කරනුයේ ප්‍රතිචක්‍රීය කරන ලද අලුත් කඩදාසි පමණයි.

මිලදී ගැනීමේ ක්‍රම රාශියක් ඔබ වෙනුවෙන්ම

අපගේ ඉංජිනේරු ශක්තිය

අපගේ නිර්මාණ වල පසුබිමයි

Evald Koitsalu

Senior Analog Electronics Adviser

 • CEO and Founder of Comnet Systems Labs, Stockholm, Sweden
 • Senior Radio Technology Specialist
 • Design Consultant for Europe’s leading Telecom companies
 • Design Team Trainer and Critical Design Reviewer for leading European Electronic manufacturers.
 • Carries 40+ years of valuable experience in Industrial Electronics, Medical Electronics and RF Electronics.

Prof. K K Y W Perera

Senior Digital Electronics Adviser

 • Senior Emeritus Professor in Electronics
 • B.Sc.(Cey), M.Sc.(Birm.), PhD.(Br.Col.), CEng., FIEE (Lond.), FIE (SL), Fellow, National Academic of Sciences
 • 50+ years of Academic and Industrial experience
 • Senior consultant for many government entities
 • Renewable Energy and Power Management

Prof. Asantha Cooray

Senior Adviser in Advanced Physics

 • BS (MIT), MS (MIT), MS (U of Chicago), PhD (U of Chicago)
 • Professor of Physics – Dept. of Physics & Astronomy University of California, Irvine, California, USA.
 • Visiting Faculty Associate in Physics California Institute of Technology
 • Research Scientist Associated with NASA and many other prestigious US institutions.
 • Expert on Radio Communications,Space Science and Electronics.

Kamal Edirisinghe

C E O

 • B.Sc. Eng. (Hons.) in Electronic and Telecommunications Engineering from University of Moratuwa Sri Lanka. CCNA, CCDP, AACS
 • Embeded Software Design for real time applications.
 • Radio Frequency design in High Frequency and Microwaves.
 • IP Networking, Wireless networks
 • Satellite Communications, GPS Navigation
 • Sensor based Automation
 • Renewable and Alternative Energy designs
 • 25+ years experience in Electronic systems.

සම්බන්ධ වීම

දුරකථනයෙන් හෝ eMail මගින් අප හා සම්බන්ධ වන්න.

SMS හෝ සමාජ ජාල තුලින් තොරතුරු විමසීමට හෝ තාක්ෂණික සහය ලබාගැනීමට නොහැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Office Hours : Mon – Fri (9AM -5PM) Strictly. Calls are blocked using automatic call blocking software at other times. We are also closed during government declared holidays including at curfew time

ප්‍රධාන ශාඛාව සහ නිෂ්පාදනායතනය

82B, වලලියද්ද
එල්ලක්කල 11116
Sri Lanka

communication

+94 770884303
+94 717804303
[email protected]

අවශ්‍ය වෙතොත් ඇමතුමක් දීමට

අපගේ පාරිභෝගිකයින්ගේ වටිනා අදහස්

ඔවුන්ටත් ඇහුම්කන් දෙමු.

si_LKසිංහල