කිලර්වොට්

සැබෑ ශ්‍රී ලාංකික නිපැයුමක්. සිතන්නට හැකිනම් කිලර්වොට් සමඟ විදුලිබිල අඩුකිරීමට දහසකුත් ක්‍රම

කිලර්වොට් යනු නිවසේ, කාර්යාලයේ සහ සුපිරි වෙළඳ සල් වල විදුලිබිල අඩු කිරීම සඳහා බ්‍රාවෝ සොලූෂන්ස් ආයතනය විසින් නිපදවන උපකරණ පෙළකි. 2014 මේ වනවිට කිලර්වොට් ස්ටෑන්ඩර්ඩ්, කිලර්වොට් ප්‍රෝ, කිලර්වොට් ලයිට් ලෙස වර්ග තුනකින් මෙය වෙළඳපොළට නිකුත්කර ඇත.

එහි ආරම්භය සිදු වුනේ 2001 වසරේ ස්වීඩනයේ කොම්නෙට් පර්යේෂණායතනය තුළදීය. එහිදී එය සාර්ථක තත්ත්ව පරීක්ෂාවන්ට ලක්වී ඒ සඳහා ඇගයීමටද ලක්විය. නමුත් එය ශ්‍රී ලාංකික වෙළඳපොළට හඳුන්වා දුන්නේ 2011 වසරේ විදුල්කා ප්‍රදර්ශනයේදීය. විදුල්කා ප්‍රදර්ශණය සංවිධානය කරනු ලබන්නේ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය ඇතුළු සංවිධාන ගනනාවක් මගිනි. එහි අරමුණ වන්නේ විදුලි බලශක්තිය පිරිමසින නිෂ්පාදනයන් සහ තාක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් රටට හඳුන්වා දීමයි.

2011 විදුල්කා උළෙලේදී “කිලර්වොට්” උපකරණයට ඉතා ඉහල ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණු අතර එය එවකට විදුලිබල අමාත්‍ය වූ ගරු. චම්පික රණවක ඇමතිතුමාගේ ඇගයීමට සහ පැසසුමට ලක්වුණි.

vidulka 2

කිලර්වොට් ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වාදුන් මොහොත

vidulka 1

කිලර්වොට් ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වාදුන් මොහොත

මීට අමතරව කිලර්වොට් සඳහා විශාල මාධ්‍ය ප්‍රචාරයක්ද ලැබුණි. පුවත්පත්, රුපවාහිනී සහ FM නාලිකා ඔස්සේ ලැබෙන මෙම ප්‍රචාරය අදටත් නොඅඩුව පවතී. එම සියල්ලටමත් වඩා කිලර්වොට් භාවිතා කරන්නන්ගෙන් ලැබෙන ප්‍රතිචාර වැදගත් වෙයි.

energy saver lankadeepa